Andrey Marin

PhDr. Jaroslav Sulovec

Autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany


Komplexné služby a riešenia v oblasti bezpečnosti pri práci a ochrany pred požiarmi.

Komplexné služby a riešenia v oblasti bezpečnosti pri práci.

Na základe zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce vytvárame a zavádzame pre firmy a podniky "Systém riadenia BOZP", ako mechanizmus umožňujúci systémové riadenie a realizáciu povinností zamestnávateľa a zamestnanca so zameraním na trvalé a udržateľné zlepšovanie pracovných podmienok vo firme.

Systém riadenia BOZP

 • výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP
 • systém informovanosti v oblasti BOZP
 • organizácie práce a pracovné postupy
 • kontrola dodržiavania BOZP
 • vypracovanie a vedenie dokumentácie BOZP
 • označenie pracoviska znakmi a symbolmi BOZP

Zavedenie systému riadenia BOZP ako súčasti riadenia podniku vytvára podmienky na bezpečnú prácu za aktívnej účasti zamestnancov.

working
camera
Good camera

Ensectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

quality
Quality work

Duis aute irure dolor in reprehenderit velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

coffee
Coffe lover

Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Komplexné služby a riešenia v oblasti ochrany pred požiarmi.

Systém riadenia protipožiarnej ochrany:

 • výchova a vzdelávanie pracovníkov a vedúcich pracovníkov oblasti PO, odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska
 • systém informovanosti v oblasti PO
 • organizácie práce a pracovné postupy
 • kontrola dodržiavania PO
 • vypracovanie a vedenie dokumentácie PO
 • vykonávanie evakuačných cvičení na pracovisku
 • označenie pracoviska znakmi a symbolmi ochrany pred požiarmi


Kontaktujte ma.

Dlhá 388/10 Žilina - Bytčica
010 09

jaroslav@sulovec.sk